BANK MELLAT TRKYE STANBUL MERKEZ UBES

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


DUYURULAR

Duyuru: 14

Duyuru Ad: KSEL VERLERN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BLGLENDRME

Duyuru Aklamas:
Kiilerin temel hak ve zgrlklerini korumak ve kiisel verilerin korunmas amacyla dzenlenmi olan 6698 sayl Kiisel Verilerin Korunmas Kanunu gereince mterilerimizin hizmetlerimizden faydalanmas amacyla kiisel verilerini tarafmzla paylamas halinde Bankamz, veri sorumlusu olarak, sz konusu kanunun belirledii erevede kiisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, gncelleyebilecek ve snrl olarak 3.kiilere aklayabilecek, devredebilecek ve ileyebilecektir.
Kiisel verilerin ilenme amac Bankaclk Kanunu ve dier mevzuat kapsamnda her trl hizmetlerde kullanmak, ilem sahibinin bilgilerinin tespiti iin kimlik, adres ve dier gerekli bilgilerini kaydetmek, elektronik veya kat ortamnda ileme dayanak olacak tm kayt ve belgeleri dzenlemek, yerel ve uluslararas mevzuat, BDDK, TCMB, SPK, MASAK, Hazine Mstearl ve dier kurumlarca ngrlen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ykmllklerine uymaktr.
Kiisel veriler, Genel Mdrlk ve ubeler kanal ile szl, yazl veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kiisel veriler, veri sorumlusu olarak Bankamzca sistemimize kaydedilmekte, depolanmakta, korunmakta ve gncellenmekte olup Bankaclk Kanunu ve dier mevzuat hkmlerinin izin verdii kii, kurum, kurulular, dier 3.kiiler, BDDK, TCMB, SPK, MASAK, Hazine Mstearl ve dier kurumlar ile bankaclk faaliyetlerimizi yrtmek zere hizmet aldmz kurululara, yurt ii ve yurt d bankalara, danmanlara ve dier 3.kiilere aktarlabilmekte veya kanun da belirtilen ekilde ilenebilmektedir.
Kanun gereince, kiisel verilerinizin ilenip ilenmediini sorma, ilenmi ise bilgi talep etme, ilenme amacn ve amacna uygun olarak kullanlp kullanlmadn renme, yurt iinde veya yurt dnda aktarld 3.kiileri renme, eksik veya yanl ilenmi ise dzeltilmesini isteme, yasal snrlar hari olmak zere kanunun 7 nci maddesinde ngrlen artlar erevesinde silinmesini veya yok edilmesini istem, aktarld 3.kiilere silinme veya yok edilme talebinizin bildirilmesini isteme, mnhasran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya kmasna itiraz etme ve kanuna aykr olarak ilenmesi sebebiyle zarara uramanz halinde zararn giderilmesini talep etme haklarna sahip bulunmaktasnz. Bu haklar kanunun 28 inci maddesinde belirtilen istisnalar ile snrlandrlm olup 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanlabilecektir.
Haklarnz kapsamnda iletmi olduunuz talebinizin yerine getirilebilmesi iin Bankamzca yaplacak masraflar kanunun 13 nc maddesinde belirtilen tarifeye gre tarafnzdan talep edilebilecektir. Kiisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, kayt ve belgelerin 10 yl sreyle saklanmas zorunluluu sz konusu olduundan talebiniz son hareket ilem tarihinden itibaren 10 yl sonunda yerine getirilecektir. Bu sre zarfnda, kiisel verileriniz Bankamz tarafndan ilenmeyecek, ulusal ve uluslararas kanun, dzenleme ve szlemelerden kaynakl zorunluluklar haricinde 3.kiiler ile paylalmayacaktr.