BANK MELLAT TÜRKİYE İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, EMANET, HAK VE ALACAKLAR

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, bankalar nezdindeki her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

Konu ile ilgili yönetmeliğin 8. maddesi gereğince bankaların bu şekilde zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay süreyle ilan etmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede; söz konusu listede isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin müşterilerimizin cari yılın en geç 15 Haziran tarihine kadar bankamıza geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet hak ve alacakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir.

Listeye ulaşmak için, lütfen tıklayınız