BANK MELLAT TÜRKİYE İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ

HAVALE İŞLEMLERİ

Gelen ödeme emirleri ya harcanmak veya ilgili lehtar hesaplarına kredilendirme veya bu transferlerin ve ücretlere ilişkin talimatları uyarınca ilgili muhabirleri aktardıktan sonra verilen talimat göre ilgili taraflarca yürütülür.

Gönderilecek transferler için başvurular,havale formu doldurularak, ilgili bankanın masraflar dahil/hariç anapara tutarı ödenerek gerçekleştirilir.

Bütün bu gelen ve giden transferler, elektronik fon transfer sistemi veya hızlı bir ağ üzerinden yurtiçi veya uluslararası muhabir bankalar aracılığıyla yapılır.