BANK MELLAT TÜRKİYE İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ

İNSAN KAYNAKLARI

Bank Mellat müşterilerine tecrübeli, düzenli, hızlı kararlı bir takımla hizmet eder.

Bank Mellat,birimler ve şubelerin işlem ve iş süreçlerini yeniden oluşturarak çalışanların sorumluluklarını ve pozisyonlarını yüksek standartlarda tanımlamaya ve optimum düzeyde tutmaya özen göstermektedir.

Bank Mellat dürüst, katılımcı ve açık yönetim biçimini benimser. Bankanın dinamik takım ruhunu geliştirmek, çalıçanlar arası yakınlığı benimsetmek ve hizmetlerdeki darboğazları yoketmek için çalışanlarla düzenli toplantılar yapılır. Geliştirilmiş birimler arası iletişim ve çalışanların katıldığı tartışmalar bankacılık hizmetlerinde mükemmelliği yakalamak için tekrarlanır. İş eğitimi ve seminerlerle çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmesine olanak sağlanır.