BANK MELLAT TÜRKİYE İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ
TAHSİL İŞLEMLERİ

Diğer bankalardaki ibraz veya vadeli çekler müşterilermiz tarafından ileri bir tarihte tahsil edilmek üzere alınır.Bu çekler,tahsilat için ya da kredilerin teminatı olarak alınabilir.Bu çekler her tür durumda müşterilere verilecek bir makbuz karşılığında kabul edilir.

Vadeli çekler tarih sırasına göre dosyalanır ve yangına dayanaklı bir kasada saklanır.

Vadesi dolan çekler tahsil edilmek üzere Takas Bank’a sunulur.

Tahsil edilecek vadeli çeklerin ayda bir kez envanter sayımı yapılır ve defteri kebir üzerindeki bakiye ile mutabakatı sağlanır.

Tahsil süreci kapsamında tüm çeklerin Bank Mellat tarafından onaylı olmalıdır.

Senetler yasal sahiplerinden bir makbuz karşılığında alınır ve yangına dayanıklı bir kasada tarih sırasına göre saklanır.Borçlular senetlerinin vadesi dolmadan makul bir süre önce haberdar edilir.Senetler,vade tarihinde ödenmezlerse söz konusu tarihten iki gün sonra protesto etmek amacıyla notere gönderilir.Senet,protesto sürecinin öncesinde veya sonrasında notere ödenebilir.

Ayrıca,tahsil edilecek ödeme emirleri kredilerin teminatı olarak veya tahsil için alınır.Benzer şekilde,bu tür belgeler bir makbuz karşılığında banka defterlerine girilir ve keşideci (senedi alan kişi) kabul edilmesi için gönderilir.Ödeme emrinin kabul edilmemesi veya zamanında ödenmemesi durumunda protesto etmek amacıyla ödeme emri notere gönderilir.